Tìm kiếm
PHƯỜNG BƯỞI
Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
111
Tổng số truy cập:
108.626
Các chuyên mục
An Ninh - Quốc Phòng

Hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 của UBMTTQ quận 

Sáng ngày 09/11/2011, UBMTTQ quận Tây Hồ đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thi hành Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 15/4/1992 (gọi tắt là Hiến pháp năm 1992).

Sau gần 20 năm triển khai tổ chức thực hiện Hiến pháp năm 1992 và hơn 10 năm thực hiện Luật MTTQ Việt Nam, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân quận Tây Hồ đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Mối quan hệ giữa MTTQ với các cấp đảng, chính quyền, các tổ chức ban ngành của quận ngành có chuyển biến tốt. Chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được nâng cao; Công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả; Tổ chức Mặt trận được củng cố, mở rộng, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt phương châm gần dân, sát dân, nắm vững tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đặc biệt là các vấn đề bức xúc để kịp thời đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền, góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh hoạt động có hiệu quả, hiệu lực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thi hành Hiến pháp 1992 và Luật MTTQ Việt Nam trên địa bàn quận còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật, Điều lệ MTTQ Việt Nam, Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật MTTQ Việt Nam chưa được thường xuyên, sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Vì vậy, nhận thức về vai trò, vị trí của Mặt trận có nơi còn chưa đầy đủ, có khuynh hướng coi Mặt trận như ban, ngành, đoàn thể; Vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ ở một số nơi còn nhiều hạn chế; Việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, kiến nghị của cử tri có nơi, có lúc chưa kịp thời; Khả năng nắm bắt công việc của đội ngũ cán bộ MTTQ trước tình hình chuyến biến mới của nhiệm vụ chưa thực sự nhạy bén, kịp thời; Việc nắm bắt tình hình để triển khai tổ chức các hoạt động ở khu dân cư và tổ dân phố có lúc, có nơi còn chưa kịp thời.

Để phù hợp với tình hình mới, sắp tới Quốc hội sẽ tiếp tục sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Qua hoạt động thực tiễn từ cơ sở và tổng hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận, UB MTTQ quận Tây Hồ đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất đóng góp vào việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992. Các ý kiến này sẽ được tập hợp, gửi lên UB MTTQ Thành phố Hà Nội để nghiên cứu, báo cáo lên Quốc hội./.

 

MT


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục