Cải Cách Hành Chính

Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức sự nghiệp quận Tây Hồ năm 2011 

Thông báo số 471/TB-HĐTD ngày 12/12/2011 của UBND quận Tây Hồ về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức sự nghiệp quận Tây Hồ năm 2011.

Thông báo số 471/TB-HĐTD ngày 12/12/2011 của UBND quận Tây Hồ về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi viên chức sự nghiệp quận Tây Hồ năm 2011. Tải văn bản tại đây


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục