Giới Thiệu Chung

Hội Đồng Nhân Dân 


 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

(Khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021)

1.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai

-  Chủ tịch

ĐT: 098.9321899

2.

Đ/c Đỗ Ngọc Long

-  Phó chủ tịch

ĐT: 096.4600503

3.

Đ/c Trịnh Thăng Mạnh

-  Trưởng ban Pháp chế

ĐT: 098.5823847

4.

Đ/c Nguyễn Ngọc Rĩnh

-  Phó ban Pháp chế

ĐT: 091.2209625

5.

Đ/c Nông Thị Hà

-  Trưởng ban KT-XH

ĐT: 098.9338993

6.

Đ/c Trịnh Thị Hồng Hải

-  Phó ban KT-XH

ĐT: 098.2653636

 

 


Bài viết khác
- Đảng ủy phường (Ngày đăng:09-06-2018)
- Giới thiệu phường Quảng An (Ngày đăng:21-06-2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục