Giới Thiệu Chung

Đảng ủy phường 


BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG QUẢNG AN KHÓA V

 

1.

Đ/c Trương Tú Uyên

-   Bí thư

ĐT: 094.5646313

2.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai

-   Phó Bí thư

ĐT: 098.9321899

3.

Đ/c Lê Hoài Nam

-   Phó Bí thư

ĐT: 090.3410204

4.

Đ/c Nguyễn Chu Thực

-   Thường vụ

ĐT: 098.2019763

5.

Đ/c Đoàn Văn Dương

-   Thường vụ

ĐT: 093.5414688

 

 

 


Bài viết khác
- Giới thiệu phường Quảng An (Ngày đăng:21-06-2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục