Giới Thiệu Chung

Ủy Ban Nhân Dân 


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUẢNG AN

  

1.

Đ/c Lê Hoài Nam

-   Chủ tịch

ĐT: 090.3410204

2.

Đ/c Đặng Văn Hồi

-   Phó chủ tịch

ĐT: 098.6552559

3.

Đ/c Nguyễn Mạnh Trường

-   Phó chủ tịch

ĐT: 091.3005592

4.

Đ/c Bạch Thu Nga

-   Văn phòng UBND

ĐT: 090.3480763

5.

Đ/c Đoàn Văn Dương

-   Chỉ huy trưởng Công an

ĐT: 093.5414688

6.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

-   Chỉ huy trưởng Quận sự

ĐT: 098.7309085

 


Bài viết khác
- Đảng ủy phường (Ngày đăng:09-06-2018)
- Giới thiệu phường Quảng An (Ngày đăng:21-06-2018)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục