Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
2
Truy cập trong ngày:
Tổng số truy cập:
37.672
Liên kết website
Hình ảnh Tây Hồ
Các chuyên mục
Thủ tục hành chính
Tìm kiếm: 
Có tất cả 152 thủ tục
          
    Thủ tục: Cấp Giấy phép quy hoạch theo khoản 4 Điều 9 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của UBND thành phố.
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cho dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình theo tuyến trong đô thị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ tại nông thôn thuộc khu vực đã được Nhà nước công nhận bảo tồn
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) nhà ở riêng lẻ đô thị
    Thủ tục: Điều chỉnh giấy phép xây dựng (GPXD)
    Thủ tục: Gia hạn giấy phép xây dựng (GPXD)
    Thủ tục: Cấp lại giấy phép xây dựng (GPXD)
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình tôn giáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) công trình quảng cáo thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
    Thủ tục: Cấp giấy phép xây dựng (GPXD) cải tạo, sửa chữa công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện.
    Thủ tục: Cấp giấy phép di dời công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
    Thủ tục: Gia hạn thời gian tồn tại cho công trình, nhà ở được UBND cấp huyện cấp giấy phép xây dựng (GPXD) tạm
    Thủ tục: Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
    Thủ tục: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
    Thủ tục: Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
    Thủ tục: Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
    Thủ tục: Cung cấp thông tin và cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng (trong khu vực đã có QHCT xây dựng tỉ lệ 1/500)
Trang  1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo
Hiển thị dòng/trang
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Thống kê HSHC tiếp nhận tại BP Một cửa:
Hồ sơ nhận trong ngày:   
0

Hồ sơ nhận trong tháng: 
0

Hồ sơ nhận trong năm:   
0