Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
1
Truy cập trong ngày:
Tổng số truy cập:
37.672
Liên kết website
Hình ảnh Tây Hồ
Các chuyên mục
Kinh Tế - Chính Trị

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN TÂY HỒ LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 

Trong không khí phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Tây Hồ cùng với nhân dân Thủ đô và cả nước đang hăng hái thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chào mừng đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và 20 năm thành lập Quận Tây Hồ, trong 3 ngày, từ 24/7 đến 26/7/2015 Đảng bộ Quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ V.

 Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phồ Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các Ban Đảng Thành ủy, các đồng chí là Phó chủ tịch HĐND - UBND Thành phố Hà Nội; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND đại diện các quận, huyện, thị ủy trực thuộc Đảng bộ Thành phố; các đồng chí thành viên Tổ công tác số 9 Thành ủy Hà Nội; 158 đại biểu chính thức, đại điện cho hơn 7.000 đảng viên của Đảng bộ Quận Tây Hồ và các đại biểu khách mời.

Đại hội Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; tham gia ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V và bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.
Đại hội đã nhận được 27 bài đăng ký phát biểu tham luận, có 12 ý kiến trực tiếp tham luận tại Đại hội. Các ý kiến tập trung đánh giá, làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2010 - 2015, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ và các chi bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 
 
Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội ghi nhận Quận ủy Tây Hồ đã chỉ đạo đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng nguyên tắc, qui trình, các qui định của Trung ương và thành phố, tạo tiền đề cho đại hội Đảng bộ Quận và Thành phố; biểu dương Quận ủy Tây Hồ đã chuẩn bị nghiêm túc, đầy đủ các yêu cầu, nội dung, chương trình và các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ và nhân dân Tây Hồ trong nhiệm kỳ qua, đó là: Kinh tế tiếp tục tăng trưởng theo đúng cơ cấu dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp; tỷ lệ công trình xây dựng được cấp phép đạt cao, công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm đảm bảo đúng tiến độ; là quận đầu tiên trên địa bàn thành phố xây dựng thành công mô hình “Phường Văn hóa”; tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia của quận đạt cao nhất Thành phố; công tác xây dựng Đảng được quan tâm toàn diện. Đạt được kết quả trên là do có sự đổi mới, quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đồng tình, nhất trí với chủ đề của Đại hội, những mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đột phá của Đảng bộ Quận trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phù hợp với định hướng trong dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, thể hiện rõ quyết tâm xây dựng quận thành trung tâm dịch vụ - du lịch văn hóa của Thủ đô. Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, đồng chí đề nghị trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân Quận Tây Hồ cần nỗ lực tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo cơ cấu: Dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp. Chú ý phát triển các dịch vụ có chất lượng cao. Tiếp tục duy trì các cây truyền thống như Quất cảnh Tứ Liên, Đào Nhật Tân, Sen Quảng An. Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, bảo vệ, khai thác các lợi thế của hồ Tây và vùng phụ cận để phát triển kinh tế. 
Hai là, chủ động xây dựng kế hoạch quản lý qui hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng. Chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả hơn việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận, nhất là trên địa bàn dân cư.
Ba là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Thực hiện các bài học rút ra từ Đại hội này. Tăng cường công tác quản lý đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chăm lo công tác cán bộ. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ; công tác qui hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; quan tâm đến đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Thường xuyên giám sát, kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước và giải quyết các thủ tục hành chính; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đạo đức nghề nghiệp của cán bộ trong quá trình giải quyết công việc; tập trung giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn quận.
Năm là, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Quận Tây Hồ có nhiều di tích đã được xếp hạng, quận cần tập trung đầu tư, bảo tồn các di tích, công trình giá trị văn hóa trên địa bàn quận.
Sáu là, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn cuộc sống của nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố đề nghị Đại hội sáng suốt lựa chọn bầu đúng, bầu đủ Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V và các đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Sau Đại hội, đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa V khẩn trương xây dựng Qui chế làm việc, các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Đại hội đã biểu quyết số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 39 đồng chí; tại Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 là 38 đồng chí; bầu 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận khóa V đã bầu 10 đồng chí vào Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; 06 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Quận ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy; đồng chí Lê Thị Thu Hằng và đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Quận ủy./.
Ban Tuyên giáo Quận ủy

Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- Phương án chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Dân sinh Quảng An, phường Quảng An, quận Tây Hồ (Ngày đăng:18-03-2011)
- Đại biểu Quốc Hội Thành phố Hà nội tiếp xúc với cử tri quận Tây Hồ, huyện Từ Liêm trước kỳ họp thứ 9, Quốc Hội khoá XII. (Ngày đăng:18-03-2011)
- Tổng kết các hoạt động chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội (Ngày đăng:18-03-2011)
- Quận Tây Hồ: Tổ chức tập huấn, hướng dẫn xây dựng chương trình hành động của nữ ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 quận Tây Hồ. (Ngày đăng:27-04-2011)
- Quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII. (Ngày đăng:11-05-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Thống kê HSHC tiếp nhận tại BP Một cửa:
Hồ sơ nhận trong ngày:   
0

Hồ sơ nhận trong tháng: 
0

Hồ sơ nhận trong năm:   
0

 THỜI GIAN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Sáng: Từ 8 giờ 00\' đến 11 giờ 00\'

Chiều: Từ 13 giờ 30\' đến 16 giờ 30\'

Các ngày làm việc trong tuần (Trừ chiều thứ 7,CN, các ngày nghỉ ...