Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
4
Truy cập trong ngày:
Tổng số truy cập:
37.672
Liên kết website
Hình ảnh Tây Hồ
Các chuyên mục
Xây Dựng Và Quản Lý Đô Thị

BAN CHỈ HUY TÌM KIẾM CỨU NẠN QUẬN TÂY HỒ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2014 VÀ TRIẾN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2015 

Sáng ngày 05/5/2015, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Quận, Trưởng ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Quận Tây Hồ chủ trì Hội nghị

 Tới dự có các đồng chí thành viên Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn quận, Ban chỉ huy Quân sự quận, thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận; các đồng chí là Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự các phường, chỉ huy các đơn vị tự vệ thuộc Quận, chỉ huy các đơn vị quân sự đóng trên địa bàn quận và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2014.

 
 
            Đồng chí Phạm Văn Mạnh – Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận báo cáo kết quả công tác tìm kiếm cứu nạn năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác tìm kiếm cứu nạn 2015. Trong năm qua, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã triển khai quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, UBND Thành phố, UBND Quận về công tác tìm kiếm cứu nạn. Chủ động tham mưu, đề xuất, ban hành đồng bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tìm kiếm cứu nạn. Chủ động kiện toàn hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn ở cả cấp Quận và Phường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức lực lượng, phương tiện theo chuyên ngành, tham gia xử lý có hiệu quả các sự cố xảy ra, giảm thiểu tối đa thiệt hại vể tài sản của Nhà nước và nhân dân. Duy trì nghiêm chế độ trực tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, nắm chắc tình hình. Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” kịp thời huy động lực lượng, phương tiện xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong nhân dân và lực lượng vũ trang về tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tìm kiếm cứu nạn.
            Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua khen thưởng quận đã biểu dương, khen thưởng 05 tập thể, 07 cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn năm 2014.
            Thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND Quận, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND Quận, Trưởng ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Quận Tây Hồ đã biểu dương, chúc mừng các tập thể, cá nhân được khen thưởng; đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cơ sở trên địa bàn quận, Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn các phường tập trung thực hiện tốt 08 nhiệm vụ công tác tìm kiếm cứu nạn trong năm 2015, như sau:
            Một là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tìm kiếm cứu nạn; triển khai thực hiện Quyết định 1041/QĐ-TTg ngày 24/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tìm kiếm cứu nạn từ quận tới phường và Nghị quyết số 986-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
            Hai là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức phòng, chống giảm nhẹ thiên tai, tai nạn, sự cố, đảm bảo huy động tối đa khả năng nhân lực, vật lực thực hiện tìm kiếm cứu nạn khi có thiên tai, tai nạn, sự cố.
            Ba là, tăng cường công tác quản lý nhà nước, thực hiện đúng nguyên tắc khi thẩm định các dự án, đặc biệt lưu ý các biện pháp, các quy định về phòng chống cháy nổ, thường xuyên kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ. Xử phạt nghiêm các vi phạm, hạn chế thấp nhất các sự cố, nhất là sự cố cháy nổ.
            Bốn là, hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, cơ sở chủ động xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn, phương án phòng chống bão mạnh, siêu bão theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ đạo UBND phường Thụy Khuê xây dựng phương án ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, cứu sập tại khu tập thể P16A Thụy Khuê (Nhà nguy hiểm cấp D, có khả năng sập, đổ).
            Năm là, duy trì nghiêm chế độ trực tìm kiếm cứu nạn 24/24 giờ, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin và nâng cao khả năng xử lý thông tin kịp thời giữa cơ quan chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn với các đơn vị cơ sở. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang bị phương tiện, vật tư, hậu cần ở các cấp; đảm bảo huy động cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.
            Sáu là, tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng theo đúng qui định, hướng dẫn của cấp trên.
            Bảy là, chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác dự báo thiên tai, thảm họa.
            Tám là, tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn./
                                                                                                Ban Tuyên giáo Quận ủy

Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
- Lễ khánh thành dự án cải tạo môi trường Hồ Sen - Công trình chào mừng kỷ niệm Thủ đô Hà Nội tròn 1000 năm tuổi (Ngày đăng:08-06-2011)
- Lễ khởi công dự án cải tạo môi trường Hồ Tứ Liên, quận Tây Hồ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. (Ngày đăng:08-06-2011)
- Quận Tây Hồ: “Lễ khởi công công trình quy hoạch tổng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích đền Voi Phục”. (Ngày đăng:08-06-2011)
- Giao ban công tác xử lý vi phạm đất đai. quản lý TTXD-ĐT trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2011 (Ngày đăng:13-07-2011)
- Ban chỉ đạo 197 quận sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2011 (Ngày đăng:09-08-2011)
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục
Thống kê HSHC tiếp nhận tại BP Một cửa:
Hồ sơ nhận trong ngày:   
0

Hồ sơ nhận trong tháng: 
0

Hồ sơ nhận trong năm:   
0