Tìm kiếm
Liên kết website
Hình ảnh Thụy Khuê
Thống kê truy cập
Đang trực tuyến:
2
Truy cập trong ngày:
32
Tổng số truy cập:
93.398
Các chuyên mục
Cải Cách Hành Chính

DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG THỤY KHUÊ 


 

STT

Tên thủ tục

Cơ quan thực hiện

I.Lĩnh vực Thi đua 

1.

Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Cấp phường

2.

Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề.

Cấp phường

3.

Thủ tục: Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Cấp phường

II.Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo (04 TTHC)

1.

Thủ tục: Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Cấp phường

2.

Thủ tục: Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Cấp phường

3.

Thủ tục: Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo hoạt động tư thục

Cấp phường

4.

Thủ tục: Chuyển đổi nhóm chủ trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

Cấp phường

III.Lĩnh vực giải quyết KN, TC, tiếp công dân, xử lý đơn

(04 TTHC)

1.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Cấp phường

2.

Thủ tục giải quyết tố cáo

Cấp phường

3.

Thủ tục tiếp công dân

Cấp phường

4.

Thủ tục xử lý đơn

Cấp phường

V.Lĩnh vực Hộ tịch (17 TTHC)

1.

Thủ tục đăng ký khai sinh

Cấp phường

2.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Cấp phường

3.

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Cấp phường

4.

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ con

Cấp phường

5

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Cấp phường

6

Thủ tục đăng ký kết hôn

Cấp phường

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Cấp phường

8

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Cấp phường

9

Thủ tục đăng ký khai tử

Cấp phường

10

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Cấp phường

11

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Cấp phường

12

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Cấp phường

13

Thủ tục nhận cha, mẹ, con

Cấp phường

14

Thủ tục đăng ký giám hộ

Cấp phường

15

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Cấp phường

16

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Cấp phường

17

Thủ tục: Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Cấp phường

VI.Lĩnh vực nuôi con nuôi  (03 TTHC)

1.

Thủ tục: Đăng ký nhận nuôi con nuôi ( đối với trẻ em tại gia đình/ trẻ em bị bỏ rơi hoặc mồ côi chưa đưa vào cơ sở nuôi dưỡng)

Cấp phường

2.


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục