Kinh Tế - Chính Trị

Các tầng lớp nhân dân phường Xuân La hướng về Đaị hội Mặt trận Tổ quốc phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024 


 

          Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2021 diễn ra trong thời điểm Nhân dân cả nước, Thủ đô Hà Nội và quận Tây Hồ sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chào mừng thành công tốt đẹp Hội nghị Trung ương 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Kỳ họp thứ 6, Quốc hội (khóa XIV) với nhiều nội dung quan trọng dẫn dắt đất nước tiếp tục có bước phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phường Xuân La vinh dự được UB MTTQ Quận chỉ đạo tổ chức đại hội điểm trong tháng 11/2018 gắn với các hoạt động kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018). Đặc biệt, đây cũng là đợt thi đua cao điểm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân La chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Xuân La (23/11//1958- 23/11//2018).

Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019- 2024 dự kiến tổ chức trong ngày 14 và 15/11/2018. Đại hội có nhiệm vụ thảo luận góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Quận Tây Hồ; đánh giá tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc phường nhiệm kỳ 2014-2019 và mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động  nhiệm kỳ 2019-2024; kiểm điểm hoạt động của UB MTTQ phường nhiệm kỳ qua và hiệp thương cử ra UB MTTQ phường nhiệm kỳ mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trải qua 88 năm ra đời và phát triển, do Đảng Công sản Việt Nam và Bác Hồ  sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện, từ Hội Phản đế đồng minh, hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay, MTTQ VN đã phát huy truyền thống đoàn kết quí báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của mọi người Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp Nhân dân trong mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi bè lũ thực dân, đế quốc, giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, đem lại tự do, hạnh phúc cho đồng bào. Cùng với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam qua từng thời kỳ, MTTQ VN đã không ngừng củng cố, mở rộng với những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, đáp ứng yêu cầu  nhiệm vụ cách mạng của mỗi giai đoạn lịch sử và đã có những cống hiến xứng đáng  vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện các nghị quyết của Đảng nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Xuân La lần thứ XXIV và  chương trình hành động nhiệm kỳ 2014-2019 của Mặt trận Tổ quốc Quận Tây Hồ; Mặt trận Tổ quốc phường Xuân La đã tiếp tục củng cố, tăng cường và phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong thực hiện Qui chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc đã phát huy vai trò của các tổ chức thành viên (nhất là các tổ chức CT - XH), các tổ chức xã hội và các tầng lớp Nhân dân tham gia giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức viên chức ở khu dân cư, cơ quan phường, trong các đơn vị nhà trường; đẩy mạnh thực hiện 2 bộ Qui tắc ứng xử; mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận, phường.

Hưởng ứng các chương trình hành động, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống  văn hóa  ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được sự quan tâm của các cấp ủy chi bộ, Ban chấp hành Đảng bộ phường, sự phối hợp tạo điều kiện của UBND phường, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, nhiều mô hình được xây dựng có hiệu quả với cách làm hay, sáng tạo; huy động được tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện của nhân dân, hội viên, đoàn viên cùng với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được kết quả tốt đẹp từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, tạo ra mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau trong nhân dân các khu dân cư. Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhiệm kỳ qua đã xuất hiện nhiều tập thể, hộ gia đình, các gương điển hình tiên tiến được Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy, UBND phường biểu dương, khen thưởng. Cho thấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Xuân La những năm qua đã có những đóng góp tích cực và hiệu quả vào phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần đắc lực vào xây dựng phường Văn hóa, phường văn minh, giàu và đẹp.

Hướng về Đại hội đại biểu MTTQ phường lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024 với chủ đề “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới và hiệu quả” gắn với Kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), ngày Hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” và Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Xuân La (23/11//1958- 23/11//2018); cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phường Xuân La khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tăng cường dân chủ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng phường Xuân La giàu đẹp, văn minh./.

                                                    Tuyên giáo Đảng ủy phường 


Ý kiến của bạn
Họ tên
Thư điện tử
Tiêu đề

Reload Image
Mã bảo mật:

Nội dung
 

Bài viết khác
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Văn bản Chỉ đạo UBND Phường
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục