Giới Thiệu Chung

Ủy Ban Nhân Dân 

Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Thượng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ tịch UBND
Nguyễn Thanh Tịnh
ĐT: 38.384.792
Phó chủ tịch UBND Kiều Văn Tâm  
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Bỉnh Lâm
ĐT: 22.928.407
Văn phòng UBND
Nguyễn Xuân Nguyên
ĐT: 38.368.407
      37.576.605
Trưởng Công an
Nguyển Đình Đức
ĐT: 38.364.832
Email
Phuthuong@tayho.gov.vn

Bài viết khác
- Gắn biển lưu niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Xuân La và công nhận Cây Di sản Việt Nam (Ngày đăng:24-11-2011)
- Chức năng và nhiệm vụ (Ngày đăng:31-01-2012)
- Hội Đồng Nhân Dân (Ngày đăng:31-01-2012)
- Định Hướng Kế Hoạch UBND Phường (Ngày đăng:31-01-2012)
- Đảng ủy phường (Ngày đăng:31-01-2012)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Văn bản Chỉ đạo UBND Phường
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục