Giới Thiệu Chung

Ủy Ban Nhân Dân 

Ủy Ban Nhân Dân phường Phú Thượng nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chủ tịch UBND
Nguyễn Thanh Tịnh
ĐT: 38.384.792
Phó chủ tịch UBND Kiều Văn Tâm  
Phó chủ tịch UBND
Nguyễn Văn Bỉnh Lâm
ĐT: 22.928.407
Văn phòng UBND
Nguyễn Xuân Nguyên
ĐT: 38.368.407
      37.576.605
Trưởng Công an
Nguyển Đình Đức
ĐT: 38.364.832
Email
Phuthuong@tayho.gov.vn

Bài viết khác
- Thông báo về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp (Ngày đăng:18-02-2011)
- Thông báo về việc thành lập khu vui chơi dành cho trẻ em (Ngày đăng:18-02-2011)
- Thông báo về việc tổ chức đợt tập huấn cao điểm về an toàn giao thông (Ngày đăng:21-02-2011)
- Hàng nghìn bạn trẻ đi hiến máu (Ngày đăng:21-02-2011)
- Thông báo mời đầu tư dự án xây dựng Trường THPT chất lượng cao Mùa Xuân (Ngày đăng:24-02-2011)
Đăng nhập
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Các văn bản chỉ đạo
Bình chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của website
  Tốt
  Khá
  Trung bình
  Kém

Các chuyên mục